POKI Publication

Poki learning asia

BỘ SÁCH “KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI”

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh đang là hoạt động thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh mà còn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.. Kỹ năng sống đang thực sự là một trong những trụ cột quan trọng của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

Bộ sách “Kỹ năng sống cùng Poki” là hành trình của nhân vật Poki và nhóm bạn có tên là: Hấu Hấu, Đường, Ớt và Chanh Leo cùng nhau khám phá, học hỏi và rèn luyện kỹ năng sống.

Đây là bộ sách được thiết kế nội dung phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi, trang bị các kỹ năng giúp học sinh tự tin trong học tập và cuộc sống. Bộ sách sử dụng tối đa phương tiện trực quan để học sinh tiếp thu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Bộ sách gồm: 10 cuốn dành cho 5 độ tuổi (từ 6 - 11 tuổi), mỗi độ tuổi gồm 2 cuốn Tập 1 và 2.

(Sách do AlphaBook phát hành và có mặt tại các hiệu sách trên toàn quốc).

Poki learning asia

BỘ SÁCH “KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI”

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh đang là hoạt động thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh mà còn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.. Kỹ năng sống đang thực sự là một trong những trụ cột quan trọng của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

Bộ sách “Kỹ năng sống cùng Poki” là hành trình của nhân vật Poki và nhóm bạn có tên là: Hấu Hấu, Đường, Ớt và Chanh Leo cùng nhau khám phá, học hỏi và rèn luyện kỹ năng sống.

Đây là bộ sách được thiết kế nội dung phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi, trang bị các kỹ năng giúp học sinh tự tin trong học tập và cuộc sống. Bộ sách sử dụng tối đa phương tiện trực quan để học sinh tiếp thu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Bộ sách gồm: 10 cuốn dành cho 5 độ tuổi (từ 6 - 11 tuổi), mỗi độ tuổi gồm 2 cuốn Tập 1 và 2.

(Sách do AlphaBook phát hành và có mặt tại các hiệu sách trên toàn quốc).

Poki learning asia

SÁCH GHI CHÉP – THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI

Hành trang của thế kỷ 21 không chỉ là những kiến thức Toán học, Văn học hay những môn học văn hóa khác, mà còn là khả năng “hội nhập” tự tin sánh vai với bạn bè năm châu, thể hiện trách nhiệm của những “công dân toàn cầu”.

“Sách Ghi chép – Thực hành Kỹ năng sống cùng POKI” dành cho học sinh Tiểu học sẽ đưa các em bước vào thế giới của “Poki và những người bạn” (Ớt, Đường, Poki, Hấu Hấu, Chanh Leo). Trong cuốn sách này, các em học sinh có cơ hội được rèn luyện, củng cố, khám phá với các kỹ năng cần thiết như: giao tiếp, tư duy phản biện, hợp tác, lãnh đạo, làm việc nhóm, tư duy học tập, sáng tạo và đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ sách mong muốn sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp học sinh ghi chép, lưu trữ và thực hành những nội dung chính của chương trình Kỹ năng sống cùng Poki.

(Sách tham khảo phát hành kèm chương trình giáo dục Kỹ năng sống POKI)

SÁCH GHI CHÉP – THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI

Hành trang của thế kỷ 21 không chỉ là những kiến thức Toán học, Văn học hay những môn học văn hóa khác, mà còn là khả năng “hội nhập” tự tin sánh vai với bạn bè năm châu, thể hiện trách nhiệm của những “công dân toàn cầu”.

“Sách Ghi chép – Thực hành Kỹ năng sống cùng POKI” dành cho học sinh Tiểu học sẽ đưa các em bước vào thế giới của “Poki và những người bạn” (Ớt, Đường, Poki, Hấu Hấu, Chanh Leo). Trong cuốn sách này, các em học sinh có cơ hội được rèn luyện, củng cố, khám phá với các kỹ năng cần thiết như: giao tiếp, tư duy phản biện, hợp tác, lãnh đạo, làm việc nhóm, tư duy học tập, sáng tạo và đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ sách mong muốn sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp học sinh ghi chép, lưu trữ và thực hành những nội dung chính của chương trình Kỹ năng sống cùng Poki.

(Sách tham khảo phát hành kèm chương trình giáo dục Kỹ năng sống POKI)

Poki learning asia
Poki learning asia

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI

Cuộc sống vốn đa dạng muôn màu, không ngừng biến đổi và có nhiều thách thức, cùng với tri thức khoa học, việc hình thành và rèn luyện kĩ năng sống được xem là chìa khóa quan trọng giúp mỗi chúng ta tồn tại, phát triển và mở cánh cửa thành công.

Thời gian nghỉ hè sẽ trở nên thật sự bổ ích nếu chúng ta biết kết hợp giữa vui chơi và rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

Bộ sách “Rèn luyện Kỹ năng sống cùng POKI” gồm 5 tập là chiến binh đồng hành cùng các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với 16 chủ đề đa dạng, hấp dẫn mỗi lớp. Trong mỗi cuốn sách, các kỹ năng bảo vệ và phát triển bản thân, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh tồn,... được trang bị phù hợp với từng lứa tuổi.

(Sách tham khảo phát hành kèm chương trình giáo dục Kỹ năng sống POKI Hè).

Poki learning asia

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI

Cuộc sống vốn đa dạng muôn màu, không ngừng biến đổi và có nhiều thách thức, cùng với tri thức khoa học, việc hình thành và rèn luyện kĩ năng sống được xem là chìa khóa quan trọng giúp mỗi chúng ta tồn tại, phát triển và mở cánh cửa thành công.

Thời gian nghỉ hè sẽ trở nên thật sự bổ ích nếu chúng ta biết kết hợp giữa vui chơi và rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

Bộ sách “Rèn luyện Kỹ năng sống cùng POKI” gồm 5 tập là chiến binh đồng hành cùng các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với 16 chủ đề đa dạng, hấp dẫn mỗi lớp. Trong mỗi cuốn sách, các kỹ năng bảo vệ và phát triển bản thân, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh tồn,... được trang bị phù hợp với từng lứa tuổi.

(Sách tham khảo phát hành kèm chương trình giáo dục Kỹ năng sống POKI Hè).