POKI EduTech

Poki learning asia

Lời dẫn

Với chương trình giáo dục kỹ năng sống POKI Lifeskills – bằng cách ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy, phương pháp của POKI không chỉ phù hợp mà còn mang tính phổ cập cho phép hầu hết học sinh trong nhà trường có thể được học kỹ năng sống chất lượng cao với chi phí thấp.

Poki learning asia

Lời dẫn

Với chương trình giáo dục kỹ năng sống POKI Lifeskills – bằng cách ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy, phương pháp của POKI không chỉ phù hợp mà còn mang tính phổ cập cho phép hầu hết học sinh trong nhà trường có thể được học kỹ năng sống chất lượng cao với chi phí thấp.

Poki learning asia

1. Phần mềm POKI TeacherKits (Máy tính)

Hệ thống giáo án điện tử hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy/giáo dục kỹ năng sống với phần mềm POKI TeacherKits (Window platform) dành riêng cho giáo viên Mầm non và Tiểu học (địa chỉ truy cập giaovien.poki.vn). Phần mềm cung cấp cho giáo viên một hệ thống bài học được xây dựng bài bản, theo đúng năng lực của từng độ tuổi. Giáo viên tham gia chương trình sẽ sử dụng phần mềm để giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể phần mềm có:

  • Giáo án hướng dẫn chi tiết tiến trình giảng dạy KNS theo chương trình 35 tuần/năm học; Mô tả chi tiết các hoạt động trải nghiệm như: trò chơi, thảo luận nhóm, đóng kịch, sắm vai, thực hành v.v;
  • Bộ phần mềm PPT hỗ trợ giảng dạy, các video clips, flash tương tác… được tích hợp trực tiếp vào trong phần mềm
  • Phần mềm này được cài trực tiếp trên máy tính của nhà trường và các giáo viên tham gia chương trình. Mỗi máy tính được cấp 1 tài khoản riêng để truy cập (chỉ sử dụng được trên máy tính đó). Bài học được phân theo tháng, phù hợp với phân phối chương trình học.

 

1. Phần mềm POKI TeacherKits (Máy tính)

Hệ thống giáo án điện tử hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy/giáo dục kỹ năng sống với phần mềm POKI TeacherKits (Window platform) dành riêng cho giáo viên Mầm non và Tiểu học (địa chỉ truy cập giaovien.poki.vn). Phần mềm cung cấp cho giáo viên một hệ thống bài học được xây dựng bài bản, theo đúng năng lực của từng độ tuổi. Giáo viên tham gia chương trình sẽ sử dụng phần mềm để giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể phần mềm có:

  • Giáo án hướng dẫn chi tiết tiến trình giảng dạy KNS theo chương trình 35 tuần/năm học; Mô tả chi tiết các hoạt động trải nghiệm như: trò chơi, thảo luận nhóm, đóng kịch, sắm vai, thực hành v.v;
  • Bộ phần mềm PPT hỗ trợ giảng dạy, các video clips, flash tương tác… được tích hợp trực tiếp vào trong phần mềm
  • Phần mềm này được cài trực tiếp trên máy tính của nhà trường và các giáo viên tham gia chương trình. Mỗi máy tính được cấp 1 tài khoản riêng để truy cập (chỉ sử dụng được trên máy tính đó). Bài học được phân theo tháng, phù hợp với phân phối chương trình học.

 

Poki learning asia