POKI LIFESKILLS

Poki learning asia

1. Giới thiệu chung về chương trình giáo dục KNS POKI Lifeskills

Mục tiêu tổng thể của Chương trình giáo dục KNS POKI là cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng phù hợp để hình thành và phát triển năng lực thích nghi, thích ứng với sự thay đổi, phát triển bản thân và sống tốt hơn. Mục tiêu cụ thể là phát triển 4 nhóm năng lực chính theo Khung năng lực P.O.K.I:

P: Thường thức cuộc sống: Giúp trang bị cho học sinh những kiến thức thường thức cuộc sống và hình thành những kỹ năng cơ bản để tồn tại, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh trong cuộc sống.

O: Giao tiếp và tương tác: Giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, tương tác - làm việc với người khác, cảm xúc, nội tâm và năng lực tự phát triển bản thân.

K: Tư duy, học tập và sáng tạo: Hướng tới việc nâng cao khả năng áp dụng những kỹ năng tư duy như lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề để đưa ra các quyết định hợp lý và sáng tạo trong cuộc sống, học tập và công việc.

I: Ứng dụng Khoa học công nghệ: Nhóm năng lực này hướng tới việc tối ưu hóa những lợi ích của Khoa học và công nghệ thông tin trong “thời đại số” để phục vụ học tập, công việc và cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

(Chương trình giáo dục Kỹ năng sống POKI đã được thẩm định bởi Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, theo quyết định số 139-2018/GXN-TWH)

Poki learning asia

1. Giới thiệu chung về chương trình giáo dục KNS POKI Lifeskills

Mục tiêu tổng thể của Chương trình giáo dục KNS POKI là cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng phù hợp để hình thành và phát triển năng lực thích nghi, thích ứng với sự thay đổi, phát triển bản thân và sống tốt hơn. Mục tiêu cụ thể là phát triển 4 nhóm năng lực chính theo Khung năng lực P.O.K.I:

P: Thường thức cuộc sống: Giúp trang bị cho học sinh những kiến thức thường thức cuộc sống và hình thành những kỹ năng cơ bản để tồn tại, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh trong cuộc sống.

O: Giao tiếp và tương tác: Giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, tương tác - làm việc với người khác, cảm xúc, nội tâm và năng lực tự phát triển bản thân.

K: Tư duy, học tập và sáng tạo: Hướng tới việc nâng cao khả năng áp dụng những kỹ năng tư duy như lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề để đưa ra các quyết định hợp lý và sáng tạo trong cuộc sống, học tập và công việc.

I: Ứng dụng Khoa học công nghệ: Nhóm năng lực này hướng tới việc tối ưu hóa những lợi ích của Khoa học và công nghệ thông tin trong “thời đại số” để phục vụ học tập, công việc và cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

(Chương trình giáo dục Kỹ năng sống POKI đã được thẩm định bởi Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, theo quyết định số 139-2018/GXN-TWH)

Poki learning asia

2. Mô tả chương trình:

Chương trình được thiết kế để chính các giáo viên chủ nhiệm các lớp có thể trực tiếp dạy các nội dung KNS cho học sinh. Các tiết học KNS được tổ chức theo hình thức ngoài giờ lên lớp, sử dụng một tiết trải nghiệm sáng tạo trong chương trình phổ thông mới, hoặc trong tiết tự quản buổi chiều hoặc một tiết sau giờ học chính khóa.

Chương trình trong năm: Mỗi tuần học 1-2 tiết, mỗi tiết 35-40’, trong đó:

 • Cấp tiểu học: 1- 2 tiết học trên lớp theo phân bổ chương trình 35 hoặc 70 tiết/năm học (kèm theo bộ giáo án điện tử và phần mềm TeacherKits);
 • Cấp mầm non: 1 - 2 tiết học trên lớp theo phân bổ chương trình 35 hoặc 70 tiết/năm học (kèm theo bộ giáo án điện tử và phần mềm TeacherKits);

Chương trình hè: mỗi tuần học 1-2 buổi, mỗi buổi 60’, trong đó:

 • Tiểu học: 1 – 2 buổi học trên lớp kèm theo phân bổ chương trình 16 chủ đề (kèm bộ giáo án điện tử và phần mềm TeacherKits).
 • Ngoài ra, học sinh có 1 tiết thực hành trên mạng internet theo luyentap.poki.vn hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực hành kỹ năng sống ngoài trời.
 • Hệ thống luyện KNS trực tuyến tại luyentap.poki.vn (ứng dụng cho PC) và mpoki.vn (ứng dụng cho Smartphone) dành cho học sinh Tiểu học, giúp học sinh mở rộng kiến thức và thực hành rèn luyện KNS thông qua internet. Các hình thức thể hiện nội dung trên internet gồm:
  + Các câu hỏi trắc nghiệm (quiz) tình huống để học sinh tư duy và trả lời (chương trình hoá);
  + Các trò chơi tình huống (mini games) để học sinh tương tác, giải quyết vấn đề của tình huống, luyện tập và rút ra bài học;
  + Các đoạn video clip; hình ảnh/tranh vẽ, truyện tranh nhằm hướng dẫn thực hành kỹ năng một cách trực quan và sinh động;
  + Chức năng tương tác giữa người học với nhau hoặc giữa học sinh với phụ huynh thông qua chức năng “10’ yêu thương”.

2. Mô tả chương trình:

Chương trình được thiết kế để chính các giáo viên chủ nhiệm các lớp có thể trực tiếp dạy các nội dung KNS cho học sinh. Các tiết học KNS được tổ chức theo hình thức ngoài giờ lên lớp, sử dụng một tiết trải nghiệm sáng tạo trong chương trình phổ thông mới, hoặc trong tiết tự quản buổi chiều hoặc một tiết sau giờ học chính khóa.

Chương trình trong năm: Mỗi tuần học 1-2 tiết, mỗi tiết 35-40’, trong đó:

 • Cấp tiểu học: 1- 2 tiết học trên lớp theo phân bổ chương trình 35 hoặc 70 tiết/năm học (kèm theo bộ giáo án điện tử và phần mềm TeacherKits);
 • Cấp mầm non: 1 - 2 tiết học trên lớp theo phân bổ chương trình 35 hoặc 70 tiết/năm học (kèm theo bộ giáo án điện tử và phần mềm TeacherKits);

Chương trình hè: mỗi tuần học 1-2 buổi, mỗi buổi 60’, trong đó:

 • Tiểu học: 1 – 2 buổi học trên lớp kèm theo phân bổ chương trình 16 chủ đề (kèm bộ giáo án điện tử và phần mềm TeacherKits).
 • Ngoài ra, học sinh có 1 tiết thực hành trên mạng internet theo luyentap.poki.vn hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực hành kỹ năng sống ngoài trời.
 • Hệ thống luyện KNS trực tuyến tại luyentap.poki.vn (ứng dụng cho PC) và mpoki.vn (ứng dụng cho Smartphone) dành cho học sinh Tiểu học, giúp học sinh mở rộng kiến thức và thực hành rèn luyện KNS thông qua internet. Các hình thức thể hiện nội dung trên internet gồm:
  + Các câu hỏi trắc nghiệm (quiz) tình huống để học sinh tư duy và trả lời (chương trình hoá);
  + Các trò chơi tình huống (mini games) để học sinh tương tác, giải quyết vấn đề của tình huống, luyện tập và rút ra bài học;
  + Các đoạn video clip; hình ảnh/tranh vẽ, truyện tranh nhằm hướng dẫn thực hành kỹ năng một cách trực quan và sinh động;
  + Chức năng tương tác giữa người học với nhau hoặc giữa học sinh với phụ huynh thông qua chức năng “10’ yêu thương”.
Poki learning asia
Poki learning asia

3. Các điểm nổi bật của chương trình giáo dục KNS POKI LifeSkills:

Chương trình giáo dục kỹ năng sống (KNS) POKI trong các trường mầm non và tiểu học đưa ra giải pháp chuyển giao chương trình giáo kỹ năng sống với những điểm nổi bật sau:

 • Nội dung đa dạng và phong phú: Với 2 khung chương trình 35 tiết & 70 tiết, với hơn 400 bài học kỹ năng sống tiểu học và hơn 400 bài học kỹ năng sống mầm non.
 • Tất cả học sinh đều có thể tham gia: Đưa các tiết học KNS vào các trường tiểu học thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kéo dài trong suốt 35 tuần học.
 • Hệ thống nhân vật riêng: Poki, Chanh Leo, Đường, Ớt, Hấu Hấu.
 • Bài học được ứng dụng nhiều công nghệ: Video, flash (lật tranh, đuổi hình bắt chữ, vượt qua thử thách, giải ô chữ,…).
 • Hình thức giáo dục đa đạng: Kết hợp giáo dục ở nhà thông qua chương trình rèn luyện trực tuyến qua internet với hệ thống luyentap.poki.vnmpoki.vn.
 • Nhà trường – gia đình – xã hội kết hợp chặt chẽ: Phụ huynh tham gia phối hợp giáo dục KNS thông qua việc tham gia chương trình tương tác “10’ yêu thương” với con trên mạng internet và qua hệ thống ứng dụng phần mềm điện thoại thông minh POKI Class. Các bài học đều được mở rộng và hướng tới việc ứng dụng các kĩ năng trong đời sống hàng ngày.
 • Phương pháp đào tạo hiện đại: Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm theo phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm” và “học qua trải nghiệm”.
Poki learning asia

3. Các điểm nổi bật của chương trình giáo dục KNS POKI LifeSkills:

Chương trình giáo dục kỹ năng sống (KNS) POKI trong các trường mầm non và tiểu học đưa ra giải pháp chuyển giao chương trình giáo kỹ năng sống với những điểm nổi bật sau:

 • Nội dung đa dạng và phong phú: Với 2 khung chương trình 35 tiết & 70 tiết, với hơn 400 bài học kỹ năng sống tiểu học và hơn 400 bài học kỹ năng sống mầm non.
 • Tất cả học sinh đều có thể tham gia: Đưa các tiết học KNS vào các trường tiểu học thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kéo dài trong suốt 35 tuần học.
 • Hệ thống nhân vật riêng: Poki, Chanh Leo, Đường, Ớt, Hấu Hấu.
 • Bài học được ứng dụng nhiều công nghệ: Video, flash (lật tranh, đuổi hình bắt chữ, vượt qua thử thách, giải ô chữ,…).
 • Hình thức giáo dục đa đạng: Kết hợp giáo dục ở nhà thông qua chương trình rèn luyện trực tuyến qua internet với hệ thống luyentap.poki.vnmpoki.vn.
 • Nhà trường – gia đình – xã hội kết hợp chặt chẽ: Phụ huynh tham gia phối hợp giáo dục KNS thông qua việc tham gia chương trình tương tác “10’ yêu thương” với con trên mạng internet và qua hệ thống ứng dụng phần mềm điện thoại thông minh POKI Class. Các bài học đều được mở rộng và hướng tới việc ứng dụng các kĩ năng trong đời sống hàng ngày.
 • Phương pháp đào tạo hiện đại: Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm theo phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm” và “học qua trải nghiệm”.